Overzicht
COVID-19 update   

28 januari 2021

Nieuwe regelgeving buitenschoolse activiteiten

Beste leden en ouders,

Vandaag werden de nieuwe maatregelen betreffende de buitenschoolse activiteiten voor jongeren meegedeeld. Er werd beslist dat kinderen en jongeren nog 1 hobby mogen uitvoeren per week onder voorwaarde dat deze in bubbels van 10 personen plaatsvinden. Voor kinderen jonger dan 12 is dit een verstrenging van de maatregelen, aangezien zij eerder nog bubbels van 50 mochten vormen. Deze leeftijdsgroep mag nog altijd zowel binnen als buiten activiteiten beoefenen. Voor +12-jarigen mogen activiteiten dus ook terug doorgaan in bubbels van 10, maar dan enkel buiten. Deze maatregelen zullen toegepast worden vanaf dit weekend. Mogelijks is er een versoepeling voor de 2 weekenden van de krokusvakantie (13/2 en 20/2). Hiervoor wachten we nog op communicatie van FOS/Ambrassade.

Deze nieuwe regelgeving heeft natuurlijk ook invloed op onze werking. Wij hebben deze proberen implementeren, maar voor de Bevers, Welpen en JV/JG achten wij het niet mogelijk om via de huidige maatregelen coronaproof activiteiten te organiseren gezien de grote wekelijkse opkomst. Daarom hebben wij besloten om de zaterdagse activiteit voor deze takken stop te zetten vanaf komende zaterdag (30/01). Wij proberen voor deze takken een activiteit te voorzien in de krokusvakantie maar kunnen hier momenteel nog geen zekerheid over geven. Mocht dit het geval zijn, kan u zeker nog verdere communicatie verwachten.

Gezien het kleinere deelnemersaantal, lijkt het ons voor VG's en seniors wel weer mogelijk om activiteiten te organiseren met de nodige maatregelen. Hierover zal de takleiding nog persoonlijk communiceren naar die leeftijdsgroepen.

Voor de jongere helft van onze deelnemers, valt deze informatie wellicht zwaar. Voor de ouderen is dit dan weer hoopvol. Hoe dan ook, geef de moed niet op. Boven de wolken schijnt de zon. Wij hopen u binnenkort opnieuw te verwelkomen rond ons scoutsvuur. ❤

Scoutsvriendelijke groeten,
de eenheidsleiding