Overzicht
Zomer 2020 - Coronamaatregelen   

15 juni 2020

We hebben er lang op moeten wachten, maar onze zomerkampen gaan door! Ook de scoutsvergaderingen op zaterdag starten binnenkort opnieuw op.

Ondanks het positieve nieuws zal de zomer van 2020 er anders uitzien dan we gewend zijn. Via onderstaand bericht willen we u uitgebreid informeren over de maatregelen die we volgen/nemen, wat we van ouders verwachten bij bv. vertrek en terugkeer en de deelnamevoorwaarden die van kracht zijn.

Deelnamevoorwaarden
Iedereen mag deelnemen aan scoutsvergaderingen en zomerkampen, tenzij iemand…
  • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 5 dagen voor de activiteit.
  • ... behoort tot een risicogroep en geen geschreven toestemming van ouders/voogd of dokter kan voorleggen. De lijst met risicogroepen vindt u hier.

Voor leden die behoren tot een risicogroep verwachten we een vermelding hiervan op de medische fiche en een expliciete, geschreven toestemming van ouders/voogd of dokter.

Vergaderingen
Vanaf komende zaterdag(20/6) mogen de fysieke vergaderingen opnieuw opstarten met bubbels van maximum 20 personen met verplichte social distancing voor +12-jarigen. Aangezien een groot deel van de leiding momenteel examens heeft, is het onmogelijk om dit te organiseren in meerdere bubbels voor de grotere takken. Bijgevolg zullen enkel de VG’s en Seniors opnieuw hun vergaderingen opstarten.

Op 4 juli starten alle andere takken met bubbels van 50 personen en hoeft ook geen social distancing meer toegepast te worden. Uiteraard zal erop gelet worden dat onnodig intensief contact vermeden wordt (bv vleeshoop, ‘chocomelkske’,…). Sommige takken zullen hiervoor met een inschrijvingssysteem werken om zeker te zijn van het aantal aanwezige leden. Er wordt gevraagd om minimaal 2 dagen, maar liefst een week te wachten om deel te nemen aan een activiteit van een andere groep (bv. Sporttraining).

Bij goed weer zal ook onze scoutsbar opnieuw openen op 4/7 in open lucht. Hiervoor passen wij alle maatregelen toe die van kracht zijn voor de horeca.

Zomerkampen
Algemeen
Om de kampen zo corona-proof en verantwoord mogelijk te organiseren, heeft onze nationale koepelorganisatie een draaiboek voorzien. Dat draaiboek geeft ons zeer concrete richtlijnen en maatregelen om ons kamp praktisch en organisatorisch voor te bereiden.

De basismaatregelen die wij toepassen voor de zomerkampen luiden als volgt:

  • Zieke deelnemers blijven thuis of gaan naar huis. Bij ziekte zal op basis van een symptomenlijst en mogelijke verklarende oorzaken beslist worden of het lid moet opgehaald worden door ouders of niet. Hiervoor is er een duidelijk stappenplan voorhanden waarin de ouders een belangrijke rol spelen.

  • Gegevens bijhouden is verplicht. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en contactlogboek.

  • Het kamp wordt opgedeeld in 'bubbels' van maximum 50 deelnemers (inclusief leiding). Deze bubbels hebben zo weinig mogelijk contact met elkaar en met externen. Binnen zo’n bubbel kunnen bijna alle activiteiten zoals gewoonlijk doorgaan. Op onze kampen zijn volgende bubbels van elkaar gescheiden: Bevers, Welpen, JVG’s, kookouders, VG's & Seniors en Stam

  • Deze bubbels gebruiken eigen materiaal en infrastructuur. Is dit niet mogelijk, dan wordt dit tussendoor gereinigd/ontsmet.

  • Handhygiëne is essentieel.

  • Contactoppervlakken worden regelmatig gereinigd.

  • Gereserveerde zitplaatsen op trein. Hierbij dragen JVG’s en oudere takken een mondmasker.

  • Het stampkamp gaat niet door. Inschrijvingen worden geannuleerd. Wie al betaald heeft, krijgt zijn geld teruggestort.

Omtrent bovenstaande maatregelen zullen aan het begin van elk kamp duidelijke afspraken gemaakt worden met alle leden.

Vertrek / Terugkeer
Ook het begin en einde van de kampen zullen licht anders verlopen…

Vertrek
Wat betreft het afleveren van bagage voor het kamp, zullen alle takken/bubbels een verschillend tijdsblok afspreken en willen we vragen dat slechts 1 persoon deze bagage komt brengen. Ouders met meerdere leden mogen uiteraard bagage van al hun kinderen op één moment afleveren. Deze zal vervolgens zoals anders de dag voor het kamp worden ingeladen door leden van één tak en leiding. Zij zullen allemaal mondmaskers dragen.

Ook voor het vertrek aan het station willen we vragen dat slechts 1 persoon de leden komt brengen en meteen afscheid neemt. Indien 2 takken op hetzelfde moment vertrekken, spreken deze af op 2 verschillende plaatsen aan het station.

Terugkeer
Ook voor de terugkeer vragen we dat slechts 1 ouder het lid / de leden komt ophalen. Indien 2 takken op hetzelfde moment afsluiten op de scouts, zal dit op verschillende terreinen gebeuren.

Inschrijven

In de loop van deze week vallen de kampmails van alle takken in jullie mailbox en openen de inschrijvingen. Zoals vermeld hierboven, moeten we met een inschrijvingslimiet werken om de maximumcapaciteit van een bubbel te respecteren. Hierbij wordt gewerkt met 1 inschrijvingsformulier per bubbel en zijn het de snelste inschrijvers die mee kunnen. Bij de meeste takken verwachten we zeker geen problemen met de inschrijvingslimiet. Ook wij zouden het jammer vinden, mochten er leden niet mee kunnen op kamp hierdoor.


Hopelijk konden wij u via dit uitgebreide bericht voldoende informeren. Contacteer gerust de takleiding of eenheidsleiding bij vragen.

Wij kijken er alvast naar uit!