JVG's

De jongverkenners en jonggidsen zijn onze elf- tot dertienjarigen. Door te werken met kleinere groepjes, patrouilles, wordt het nemen van kleine verantwoordelijkheden aangemoedigd. Ze zoeken zichzelf een plaatsje binnen de groep en kunnen hun vaardigheden in de patrouilles maximaal ontplooien. De jongverkenners zetten ook grote stappen wat hun scoutstechnieken betreft. Zo leren ze sjorren, vuur maken en tenten opzetten. JVG’s ontdekken de wereld en vinden bij de scouts een boeiende, hedendaagse en creatieve kijk. Die helpt hen om op te groeien tot open, kritische en bewuste jongeren. Ze gaan twee keer op weekend en een keer op een tiendaags tentenkamp tijdens de zomervakantie.

JVG-leiding
Smelleken
Papegaai
Guppy
Okapi
Boomklever